Tájékozató zárthelyi dolgozatok második pótlásának előzetes díjbefizetéséről

Kedves Hallgatók!

Ahogyan már korábban tájékoztattunk titeket, a tavaszi félévtől kezdődően a pótpót zh-k díját nektek kell előzetesen Neptunban kiírnotok, enélkül nem vehettek részt rajtuk. Ennek hátteréről egy a korábbi hírünkben olvashattok.

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet elkészített egy rövid útmutatót arra vonatkozóan, hogy hogyan történik a Neptun rendszerben ezen tételek kiírása. Kérünk titeket, hogy alaposan tanulmányozzátok át az útmutatót és fordítsatok kiemelt figyelmet arra, hogy a pótpót ZH-k előtt megfelelő mennyiségű fedezet álljon rendelkezésre a Neptun gyűjtőszámlátokon!

Kérdés esetén forduljatok bizalommal a KHT Oktatási Bizottság vezetőjéhez, Kiss Ferenchez.

KHT

Kancellári Utasítás a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról 2016/17 tavaszi félévtől

Kedves Hallgatók!

A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló Kancellári Utasítás, mely az egyetem minden hallgatójára vonatkozik, 2017 január 30-tól lépett hatályba.

A teljes dokumentumot megtalálhatjátok a BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság oldalán, a hallgatók által fizetendő díjak és határidők táblázatos összefoglalója pedig a KTH oldalán.

Bizonyos díjakat előre kell majd befizetni, oly módon, hogy a tételt hallgató ír ki saját magának a Neptunon keresztül a Pénzügyek/Befizetés menüpont alatt a Tétel kiírása opciót választva. Ha a hallgató elmulasztja az adott tétel kiírását és befizetését, az összeg lejárt határidővel kerül majd kiírásra (Neptun ügyintézők által), ami gátolhatja a további ügyintézést (pl. kurzusjelentkezés, vizsgajelentkezés).

KHT

Elkészült a KTB új honlapja

Kedves Hallgatók!

A Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) alapvető feladata, hogy a hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben eljárjon. A KTB tagjai -karunkon három hallgató és három oktató- legutóbbi ülésén lefektetett alapelvek alapján létrehozta a kari honlapon hivatalos oldalát.

A KTB oldalt az alábbi linken találjátok és jelenleg két fontos dokumentumra szeretnénk felhívni a figyelmetek:

A  kérvények listáját és bírálóit honlapunkon megtaláljátok.

TDK főpróba

Kedves Hallgatók!

 

A Zielinski Szilárd Szakkollégium és a Kari Hallgatói Tanács közös szervezésben rendezi meg a TDK főpróba elnevezésű eseményt az Építőmérnöki Kar TDK-zói és az érdeklődők számára.

Ez alkalmat biztosít a TDK prezentáció előadásának gyakorlására, szakértő közönség előtt, de tét nélkül, így segítve a gördülékeny és magabiztos előadást a Tudományos Diákköri Konferencia napján.

Minden előadót és érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Pontos információkat az alábbiakban találhattok.

KHT

 

Közlemény a GTK helyzetéről

Kedves Hallgatótársak!

 

Minden bizonnyal már a legtöbben értesültetek valamilyen formában a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar helyzetéről Egyetemünkön.

Az elmúlt napok, hetek eseményei, mint megannyi vezetőt, oktatót és hallgatót, úgy a Kari Hallgatói Tanácsot is megrendítették. Meglepetten, sok kérdésben kompetencia hiányában tanácstalanul, a lehetséges végkimeneteleket mérlegelve állunk a helyzet előtt, de egyöntetűen és határozottan reméljük, a GTK, ahogyan közel már 20 éve, úgy a jövőben is a Műegyetem része marad.

Ezúton kívánunk kitartást minden GTK-s hallgatónak, kiemelten a GTK Hallgatói Képviseletnek ebben a kaotikusnak tűnő, nehéz időszakban. Reméljük, a lehető leghamarabb kompromisszumra és előremutató megoldásra jutnak intézményünk vezetői ebben a kérdésben és a továbbiakban eredményes együttműködésben folytathatja majd munkáját a BME nyolc kara.

 

Üdvözlettel,

KHT

Költségtérítés/Önköltség csökkentés

Kedves Hallgatótársak!

Amennyiben költségtérítéses/önköltséges képzésben folytatjátok tanulmányaitokat a karon, lehetőségetek van a kiírt összeg csökkentésének kérvényezésére. Már itt szeretnénk kiemelni, hogy a csökkentés csak a kreditenként fizetendő összegre érvényes, a már kiírt egy összegű alapdíjra nem.

A költségtérítés csökkentést tanulmányi, illetve szociális alapon igényelhetitek meg. Az adható kedvezményekről az alábbi dokumentumban találhattok bővebb információt.

A csökkentés kérvényezéséhez a Neptun rendszeren keresztül a 10/A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból, nem díjköteles kérvényt kell benyújtani, a regisztrációs hét utolsó napjáig. A határidő lejárta után a 010/B Határidőn túli költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból, díjköteles kérvényt tudjátok leadni, egészen a 2. oktatási hét végéig.

Ezzel egyidejűleg az ESZR-ben is kiírásra került a költségtérítés csökkentés pályázat, melyet abban az esetben kell leadnotok, ha szociális alapon is igénylitek a kedvezményt.
Meglévő aláírás esetén, csak vizsgakurzus felvételekor a 003/A és 003/B kérvényeket tudjátok leadni, szintén a regisztrációs hét illetve a 2. oktatási hét végéig.
KHT

Diplomavédés főpróba

Kedves Hallgatók!

A Zielinski Szilárd Szakkollégium a Kari Hallgatói Tanáccsal közös szervezésében ismét lehetőség nyílik a záróvizsgázó hallgatóknak diplomavédésük elpróbálására.

Az esemény nyílt, azaz minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Pontos információkat az alábbiakban találhattok.

 

Letöltés (PDF, 736KB)

 

Tanulmányi ösztöndíj 2015/2016. tavasz

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban tekinthetitek meg a 2015/16-os tanév tavaszi félévének tanulmányi ösztöndíj eredményéhez kapcsolódó dokumentumokat.

Az eredményeket itt találhatjátok.

A nehézségi szorzókat módosító szorzókat itt találhatjátok.

Az évfolyam kezdő létszáma azon hallgatók számát jelenti, akik felvételt nyertek az adott tanévre, és akkor meg is kezdték a tanulmányaikat. Ez konkrétan azt jelenti, hogy évfolyamonként nem a felvett hallgatók létszámával számolunk, hanem azokkal a hallgatókkal, akik a félévüket aktív státuszban végzik.

A mellékelt fájlban tekinthetitek meg az Építőmérnöki Kar mintatanterv szerinti tavaszi féléves tárgyak részadatait a teljesítményindex kiszámításához.

Tárgyadatok a részindex számításához.

A tárgyfelvételek, -teljesítések, érdemjegyek adatai némiképp eltérhetnek a Neptun rendszerből kiolvasható adatoktól, ennek okai a következők lehetnek:

  • a tárgyat felvett külföldi képzéses hallgatók nem szerepelnek a táblázatban (az ő eredményeiket nem a KTH kezeli, így azok megbízhatósága nem biztosított, továbbá ezen hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna azt továbbá e hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna az összesítést)
  • nem szerepelnek a NOK-os, külföldi hallgatók, szintén a fenti okok miatt
  • szerepelnek viszont a részképzéses hallgatók (számuk elenyésző a karon)
  • azon tárgyat felvett hallgatók eredményei sem szerepelnek a táblázatban, ahol a tárgy eredményeinél az ösztöndíjindexbe beszámít mező üres (ez többek között előfordulhat, ha a tárgyat a hallgató felveszi, de később akkreditáció útján „teljesíti”, esetleg tárgyújrafelvétel esetében)
  • Azok a tárgyak, amelyek mellett nincs adat, nem indultak a tavaszi félévben vagy 0 kredites tárgyak.

Ha bármilyen kérdésetek merülne fel a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban keressétek a KHT Juttatás-térítési felelősét.

KHT

 

Letöltés (PDF, 29KB)